UDK
KINO „ORZEŁ”
UNDERDOG - POL
22, 23, 24 LUTY 2019 r. GODZ. 19.00
MISZ MASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3 - POL
1 i 2 MARCA 2019 r. GODZ. 17.00 i 19.00 oraz 3 MARCA 2019 r. GODZ. 19.00
PLANETA SINGLI 3 - POL
8, 9, 10 MARCA 2019 r. GODZ.19.00
ASTERIKS I OBELIKS: TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU - FRANCJA
15, 16, 17 MARCA 2019 r. GODZ.18.00
KOBIETY MAFII 2 - POL
22, 23, 24 MARCA 2019r. GODZ.19.00
MIA I BIAŁY LEW - FRANCJA
29, 30, 31 MARCA 2019 r.
REPERTUAR
WIADOMOŚCI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ustrzycki Dom Kultury zmienia termin naboru wniosków do przetargu:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Załącznik: Przed.sk.of..pdf

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Odpowiedź na pytania przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Odpowiedź w załączniku:ODP.pdf

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Odpowiedź na pytania przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Odpowiedź w załączniku: odp2.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ustrzycki Dom Kultury zmienia termin naboru wniosków do przetargu:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Załączniki:  ogl.ozog.1.pdf

og2.pdf

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Odpowiedź na pytania przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Odpowiedź w załączniku:odp.przet..pdf

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Ogłoszenie nr 541761-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

Pełny teks ogłoszenia w załączniku:Ogoszenieozamwieniu.pdf

Załączniki do pobraniahttp://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=position2.php&id=5839&grp=34

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Unieważnienie przetargu załącznik inf1.pdf

INFORMACJA O OTWARCIU PRZETARGU

Informacja: na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579  tekst jednolity. ze zm.).

 

Otwarcie ofert w dniu 06.04.2018 r. – Przetarg nieograniczony.

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych”.

 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

Robert Koncewicz FUH „ROB-BUD” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 4.869.468,56 okres gwarancji 36 m-cy.

 

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

4.492.861,81  PLN.

 

1.Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.

2.Warunki płatności: 14 dni

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

Ustrzyki Dolne, dnia 29.03.2018r.

 ZP.02.2018                                                              

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Zamawiający Ustrzycki Dom Kultury, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 31, działając na podstawie art.38 ust. 1  ustawy Pzp,  udziela wyjaśnienia dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia.


Zamawiający wyjaśnia, że jako ekran projekcyjny kinowy należy wycenić ekran zgodnie
z  poniższą specyfikacją:

Ekran rolowany z tkaniną projekcyjną  3D, montowany na suficie sceny.

Rozmiar brutto tkaniny projekcyjnej - zgodny do wymiarów istniejącego otworu scenicznego. szer.8,93m wysokość 4,66m

UWAGA - przy projektowaniu kwestii instalacyjnej proszę wziąć pod uwagę rozmiar kasety do ekranu projekcyjnego

Proszę rozważyć malowanie kasety na kolor czarny lub inny według palety RAL
po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Zalecam realizację pionowych ramek kalibracyjnych o szerokości 10  cm na skraju ekranu.

Zalecam sterowanie ekranem  bezprzewodowe – radiowe

Dodatkowo ekran musi posiadać

-  Współczynnik  odbicia światła - 2,4

-  Perforację standardowa

- Proporcja obrazu zgodna z obecnie obowiązującymi standardami sztuki kinowej.

 

                                               Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury

                                               Wojciech Szott

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500068787-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.

Ustrzyki Dolne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534420-N-2018
Data: 21/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ustrzycki Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 103359100000, ul. ul. 29 Listopada  31, 38700   Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 461 13 22, e-mail michalregiel@wp.pl, faks 13 471 16 69.
Adres strony internetowej (url): www.ustrzyckidomkultury@gmail.com

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 05.04.2018 godzina 09:30


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 06.04.2018 godzina 09:30