UDK
KINO ORZEŁ
KINO „ORZEŁ”
REPERTUAR
Ustrzycki
Dom
Kultury
Ustrzycki Dom Kultury
WIADOMOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ustrzycki Dom Kultury zawiadamia o wyniku postępowania dotyczącego przetargu:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Załącznik:zaw.2.jpg

INFORMACJA O OTWARCIU PRZETARGU

Informacja: na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579  tekst jednolity. ze zm.).

 

Otwarcie ofert w dniu 26.04.2018 r. – Przetarg nieograniczony.

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych”.

 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

  1. Robert Koncewicz FUH „ROB-BUD” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 4.734.775,44 okres gwarancji 48 m-cy.

 

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

4.492.861,81  PLN.

 

1.Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.

2.Warunki płatności: 14 dni

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ustrzycki Dom Kultury zmienia termin naboru wniosków do przetargu:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Załącznik: Przed.sk.of..pdf

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-09-41
e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com
tel. 13 461-13-22

Dyrektor UDK: Wojciech Szott

Główny Księgowy: Dorota Czuryło

Konto bankowe 38 8621 0007 2001 0008 9324 0001