UDK
KINO „ORZEŁ”
JA TERAZ KŁAMIĘ - POL
19,20, 21 LIPCA 2019 R. GODZ.19.00
AGENT KOT -USA 2D dubbing
26,27,28 LIPCA 2019 R. GODZ.18.00
Kup bilet
REPERTUAR
WIADOMOŚCI

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Informacja z otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert w dniu 09.04.2019r. – Zapytanie ofertowe

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

Techramps Sp. z o. o Sp. k. ul. Organki 2, 31-990 Kraków, za cenę brutto 258.300,00 zł

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:  205.014,11  PLN.

1.Termin wykonania zamówienia: 18.10.2019 r.

2.Warunki płatności: 14 dni

Zofia Karpijewicz – Przewodnicząca Komisji

Tel.13 460 80 26

 e-mail z.karpijewicz@ustrzyki-dolne.pl

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SKATEPARKU

Odpowiedzi na pytania dotyczące zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”

Pliki do pobrania w załącznikach:

Odp.napyt.skatepark.pdf

INFORMACJA O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach

zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”

Pliki do pobrania w załącznikach:

Ogoszenie.pdf

Mapazagospodarowaniaterenu.pdf

DokumentacjadozamwieniaSkatepark.doc

za.nr1wzrformularzaofertowego.doc

za.nr2oswiadczenieOWYKLUCZENIU.doc

za.nr3wzrow.opodwykonawcach1.docx

za.nr4wzrwykazurobtbudowlanych11.doc

za.nr5wzrow.natematwyksztaceniaikwalifikacji1.doc

za.nr6brakpow.kapitaowych1.docx

za.nr7przedmiar1.pdf

za.nr8umowaprojekt1.doc

za.nr9dokumentacjatechniczna1.pdf

INAUGURACJA UNIWERYTETU TRZECIEGO WIEKU

Zapraszamy na inaugurcje w dniu 21 marca 2019r. godz. 17.30 USTRZYCKI DOM KULTURY

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Ruszyły zapisy na II rok Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zapisów należy dokonywać osobiście, formularze zgłoszeniowe dostępne w Ustrzyckim Domu Kultury.

USTRZYCKA TEATROMANIA - Bieszczadzkie Spotkania Teatrów Szkolnych

  Usrzycki Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej USTRZYCKIEJ TEATROMANII

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz do pobrania karty zgłoszenia.

IVBIESZCZADZKIESPOTKANIATEATRWSZKOLNYCH2019.docx

KARTA2019.docx

 

 

 

 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Ustrzycki Dom Kultury sedecznie zaprasza na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

"TOBIE MAŁY PANIE"

6 STYCZNIA 2019r. Godz. 16.00 Wstęp wolny

SPOTKANIE TANECZNE

ZAPISY DO CHÓRU

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach chóru.

Szczegóły na plakacie.

USTRZYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

UUTW zakończył pierwszy semestr

Ustrzycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustrzykach Dolnych zakończył I (pilotażowy) semestr. Podsumowanie zajęć w I semestrze, odbędzie się 11 grudnia w Ustrzyckim Domu Kultury.

Aktywizacja seniorów to ważny temat w rozwoju społeczności lokalnej, dlatego Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, wyszło z inicjatywą utworzenia w Ustrzykach Dolnych zajęć dla seniorów czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Honorowy patronat nad UUTW objął Burmistrz Ustrzyk Dolnych, a Stowarzyszenie przy pisaniu projektu nawiązało współpracę z Ustrzyckim Domem Kultury.

Zajęcia na Ustrzyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwały od kwietnia do listopada 2018 roku i dały seniorom możliwość spotkań z osobami w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach. To dzięki tym zajęciom, osoby które przeszły na emeryturę, a nie chciały się zamykać w czterech ścianach, mogły pozostać nadal aktywne, twórcze i podtrzymywać więzi społeczne. Podczas zajęć, które odbywały się dwa razy w tygodniu, a w śród których były m.in. nauka pływania, nauka języka angielskiego, informatyka czy zajęcia muzyczne, osoby starsze nabywały nowe umiejętności oraz dbały o kondycję fizyczną, która jest niezwykle ważna w każdym wieku.

Projekt dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne y organizacjami pozarządowymi 2018.

Obecnie Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury pracuje nad nowym projektem, który pozwoli w przyszłym roku na kontynuację zajęć dla seniorów na II semestrze Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz pozostałe zdjęcia